ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดสอบกีฬา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลและตัวอักษรพลาสวูด
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิล
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ประกาศซื้ือขาแขวนโปรเจคเตอร์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างอาคารคหกรรม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
ประกาศจ้างซ่อมกระจกช่องแสง
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศจ้างทำป้ายโต๊ะไม้ฉาก
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศจ้างจัดทำเคาน์เตอร์ซิงค์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศจ้างทำป้ายพลาสวูดข้อความ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สื่อการสอน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลข้อความ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
ประกาศ-ซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65
ประกาศ-จ้างปรับสถานที่ตัดผมนักเรียน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65