ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศจ้างทำป้ายไวนิล
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศซ่อมรถตู้
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้า
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ประกาศซื้อสีน้ำอะคริลิก
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน (2)
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ประกดาศซื้อเครื่อองแต่กาย
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศซื้อแฟลชไดร์และหูฟัง
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน1
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุฝึก
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ภายในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65