ติดต่อเรา
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
444 ม.3   ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037247328
Email : almanso_rut@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

 ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@13.6819567,102.0776495,909m/data=!3m1!1e3