ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 23 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ชั้น ม.4- 6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ. จั
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 23  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ชั้น ม.4- 6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ. จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  25 – 27 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,11:29   อ่าน 40 ครั้ง