ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันปัญญาภิวัฒน์จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
วันที่ 27 มกราคม 2566      
  สถาบันปัญญาภิวัฒน์จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 ณ  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,11:20   อ่าน 35 ครั้ง