ภาพกิจกรรม
นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน ในโอกาสนี้ นายมนตรี จันทร์เทศ ประธานนักเรียนได้มอบไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตจากชุมนุม Egg - E - Egg -Egg ของโรงเรียนเพื่อเป็นของที่ร
นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน 
     ในโอกาสนี้ นายมนตรี จันทร์เทศ ประธานนักเรียนได้มอบไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตจากชุมนุม Egg - E - Egg -Egg ของโรงเรียนเพื่อเป็นของที่ระลึกแด่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ท่านได้ดูแลส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565,09:18   อ่าน 65 ครั้ง