ภาพกิจกรรม
นายประจวบ ดีมุข พร้อมด้วยนางลักคณา อ่อนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำคณะลูกจ้างและพนักงานโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการขยับกาย สบายชีวี จัดโดยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์กา
นายประจวบ ดีมุข  พร้อมด้วยนางลักคณา อ่อนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำคณะลูกจ้างและพนักงานโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการขยับกาย สบายชีวี จัดโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ได้มีสุขภาพกายที่ดี
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,09:17   อ่าน 54 ครั้ง