ภาพกิจกรรม
ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เขาฉกรรจ์วิทยาคม ขอขอบคุณกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนทีมงานพร้อมเครื่องจักรกลปรับปรุงพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
ดร.สุนิษา สาลีพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาฉกรรจ์วิทยาคม ขอขอบคุณกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนทีมงานพร้อมเครื่องจักรกลปรับปรุงพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,10:30   อ่าน 55 ครั้ง