ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ทางโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.สุนิษา  สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ทางโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,14:46   อ่าน 16 ครั้ง