ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม
วันที่  12 สิงหาคม  2565  ดร.สุนิษา  สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ   หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,09:59   อ่าน 30 ครั้ง