ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ภายในงานมีการแข่งขันทักษะ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี การประกวดโครงงานนักเรียน การแสดงละครภาษาอังก
วันที่ 15 มิถุนายน 2565  โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ภายในงานมีการแข่งขันทักษะ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี การประกวดโครงงานนักเรียน การแสดงละครภาษาอังกฤษ การประกวดสื่อนวัตกรรม (ครู) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม    และกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,10:37   อ่าน 690 ครั้ง