ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนักเรียนนำโดยประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตา โดย ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมเป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้โรงเรียนเขาฉกรรจ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนักเรียนนำโดยประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตา โดย ดร.สุนิษา  สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมเป็นตัวแทนรับมอบ
  ในการนี้โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูภายในชั้นเรียน ระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:17   อ่าน 8 ครั้ง