ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 ถึง 03 พ.ค. 64 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียที่2 ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม